Hoa Hồng Dâng Mẹ

Tuyển Tập Một Số Bài Hát Về Mẹ Maria
do Lm Nguyễn Sang thể hiện

01 Ave Maria – Huyền Linh

Về trang đầu

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=CatLIHNhxbI&w=520&h=315]

02 Khúc Hát Dâng Hoa – Hải Triều

Về trang đầu

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=65ebwsoMT5E&w=520&h=315]

03 Dâng Ngọn Lửa Hồng – Nhật Minh

Về trang đầu

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Jcy9fvH__Bk&w=520&h=315]

04 Nguyện Cầu Cho Xứ Đạo – Lm Văn Chi

Về trang đầu

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=7_YxcCcr0SU&w=520&h=315]


05 Xin Vâng – Lm Mi Trầm

Về trang đầu

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=kxBNX1fR7EQ&w=520&h=315]

Lên đầu trang

Pages: 1 2 3

One Response to Hoa Hồng Dâng Mẹ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>